Haslo: budowlany obiekt

budowlany obiekt, droga, most, budowla wodna, budynek itp. wraz z instalacjami i urządzeniami techn., a także tzw. obiekt małej architektury, np. kapliczka, posąg.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje