Haslo: Bund

Bund, jidysz Allgemejner Jidyszer Arbeter Bund in Lite, Pojln un Russland, Powszechy Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i w Rosji, żydowska partia socjalistyczna, założona 1897; od 1918 w Polsce jako partia samodzielna; hasło autonomii kulturalno-narodowej dla Żydów oraz socjalistycznej przebudowy społeczeństwa; 1949 rozwiązany w Polsce, działa w innych krajach, m.in. w Izraelu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY WPROWADZAJĄCE, części składowe wydawnictwa zawierające informacje o publikowanym utworze lub jego twórcy, np.: wstęp lub przedmowa, posłowie, życiorys autora, nota wydawnicza, podziękowania autora, dedykacja, motto). (budowa wydawnictwa)

Promocje