Haslo: Bund

Bund, jidysz Allgemejner Jidyszer Arbeter Bund in Lite, Pojln un Russland, Powszechy Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i w Rosji, żydowska partia socjalistyczna, założona 1897; od 1918 w Polsce jako partia samodzielna; hasło autonomii kulturalno-narodowej dla Żydów oraz socjalistycznej przebudowy społeczeństwa; 1949 rozwiązany w Polsce, działa w innych krajach, m.in. w Izraelu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje