Haslo: c

c, muz. dźwięk, pierwszy stopień skali diatonicznej; c podwyższone o półton = cis; c obniżone o półton = ces; C-dur, tonacja i gama durowa bez znaków chromatycznych przykluczowych; c-moll, tonacja i gama molowa z 3 bemolami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOGRAFICZNE, rodzaj kartotek bibliotecznych; rejestrują opisy bibliograficzne wydawnictw na określony temat, bez względu na miejsce przechowywania rejestrowanych wydawnictw. W kartotekach bibliograficznych zbiera się informacje dotyczące określonych zagadnień (kartoteka zagadnieniowa), materiałów na uroczystości szkolne (kartoteka repertuarowa), osób (kartoteka osobowa). Mogą być prowadzone w postaci tradycyjnej lub jako element komputerowego systemu bibliotecznego.

Promocje