Haslo: akolitki

akolitki [gr.], lichtarze z palącymi się świecami, trzymane przez akolitę obok kapłana lub diakona czytającego Ewangelię lub niesione obok krzyża podczas procesji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje