Haslo: akredytacja

akredytacja [fr. accréditer ‘upełnomocnić’], uwierzytelnienie, ustanowienie danej osoby szefem misji dyplomatycznej przy głowie państwa przyjmującego lub ministra spraw zagranicznych albo organizacji międzynarodowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje