Haslo: carskie wrota

carskie wrota, właśc. drzwi królewskie, gł. drzwi ikonostasu, przeznaczone dla kapłana sprawującego liturgię lub władcy w dniu koronacji; zwykle bogato zdobione; po bokach znajduje się dwoje drzwi zw. diakońskimi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje