Haslo: carskie wrota

carskie wrota, właśc. drzwi królewskie, gł. drzwi ikonostasu, przeznaczone dla kapłana sprawującego liturgię lub władcy w dniu koronacji; zwykle bogato zdobione; po bokach znajduje się dwoje drzwi zw. diakońskimi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje