Haslo: cedrol

cedrol, C15H25OH, związek org., alkohol seskwiterpenowy, ciało stałe; ma drzewny (cedrowy) zapach, gł. składnik olejków cedrowych; stosowany w kompozycjach perfumeryjnych, zwłaszcza typu orientalnego (nawet do 50%).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje