Haslo: cena maksymalna

cena maksymalna, ekon. określony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje; skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej jest niedobór rynkowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje