Haslo: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP), placówka nauk.-badawcza, utw. 1970 z działającego od 1958 Studium Doskonalenia Lekarzy Akad. Med.; udział w krajowym systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i in. pracowników ochrony zdrowia z wyższym wykształceniem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje