Haslo: ceramiczne materiały azotkowe

ceramiczne materiały azotkowe, tworzywa ceramiczne, których gł. składnikami są azotki — gł. krzemu (Si3N4), także glinu (AlN); gęste, odznaczają się m.in. dużą wytrzymałością mech. w wysokich temp., dużą twardością; stosowane na pokrycia pojazdów kosm., elementy turbin i silników spalinowych, narzędzia skrawające oraz jako materiały konstrukcyjne i ogniotrwałe w hutnictwie.Ostatnio czytane