Haslo: Chadzọpulos Konstandịnos

Chadzọpulos Konstandịnos, Chatzọpoulos Konstandịnos, pseud. Pẹtros Wasilikọs (Vassilikọ), ur. 1868, Agrinion, zm. 1920, Ateny, pisarz grecki; zbiory impresjonist. poezji, powieści o tematyce społ.-obyczajowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY WPROWADZAJĄCE, części składowe wydawnictwa zawierające informacje o publikowanym utworze lub jego twórcy, np.: wstęp lub przedmowa, posłowie, życiorys autora, nota wydawnicza, podziękowania autora, dedykacja, motto). (budowa wydawnictwa)

Promocje