Haslo: Chadzọpulos Konstandịnos

Chadzọpulos Konstandịnos, Chatzọpoulos Konstandịnos, pseud. Pẹtros Wasilikọs (Vassilikọ), ur. 1868, Agrinion, zm. 1920, Ateny, pisarz grecki; zbiory impresjonist. poezji, powieści o tematyce społ.-obyczajowej.Ostatnio czytane