Haslo: Chadzọpulos Konstandịnos

Chadzọpulos Konstandịnos, Chatzọpoulos Konstandịnos, pseud. Pẹtros Wasilikọs (Vassilikọ), ur. 1868, Agrinion, zm. 1920, Ateny, pisarz grecki; zbiory impresjonist. poezji, powieści o tematyce społ.-obyczajowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje