Haslo: akwakultura

akwakultura [łac.], chów i hodowla organizmów wodnych, głównie jadalnych; także wiedza z tego zakresu; termin rozpowszechniony w latach 70. XX w.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY WPROWADZAJĄCE, części składowe wydawnictwa zawierające informacje o publikowanym utworze lub jego twórcy, np.: wstęp lub przedmowa, posłowie, życiorys autora, nota wydawnicza, podziękowania autora, dedykacja, motto). (budowa wydawnictwa)

Promocje