Haslo: chronologia historyczna

chronologia historyczna, chronologia techniczna, nauka pomocnicza historii badająca podziały czasu w ich rozwoju hist. oraz pozwalająca określać, wg obecnej rachuby czasu, daty oznaczone w sposób odmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI, zbiór dokumentów, urządzeń, napisów oraz system informacyjnowyszukiwawczy biblioteki pełniący funkcję informacyjno-dydaktyczną. W bibliotece szkolnej na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, katalogi i kartoteki biblioteczne, materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Promocje