Haslo: chronologia historyczna

chronologia historyczna, chronologia techniczna, nauka pomocnicza historii badająca podziały czasu w ich rozwoju hist. oraz pozwalająca określać, wg obecnej rachuby czasu, daty oznaczone w sposób odmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje