Haslo: chronologia historyczna

chronologia historyczna, chronologia techniczna, nauka pomocnicza historii badająca podziały czasu w ich rozwoju hist. oraz pozwalająca określać, wg obecnej rachuby czasu, daty oznaczone w sposób odmienny.Ostatnio czytane