Haslo: chronologia historyczna

chronologia historyczna, chronologia techniczna, nauka pomocnicza historii badająca podziały czasu w ich rozwoju hist. oraz pozwalająca określać, wg obecnej rachuby czasu, daty oznaczone w sposób odmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowALMANACH: 1. Rocznik zawierający kalendarium wzbogacone informacjami lub poradami, czasem krótkimi opowiadaniami oraz materiałami o charakterze kronikarskim. 2. Publikacja o charakterze antologii, zawierająca materiały z jednej dziedziny sztuki lub nauki, których wspólną cechą jest czas powstania (np. almanach literacki za rok ...)

Promocje