Haslo: chryzokola

chryzokola [gr. chrysós ‘złoto’, kólla ‘klej’], minerał, hydroksokrzemian miedzi i glinu (Cu,Al)8[(OH)12|(Si2O5)4]; skrytokrystal., zwykle niebieska lub niebieskozielona, spotykana w złożach miedzi, niekiedy wykorzystywana jako jej ruda; kamień ozdobny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje