Haslo: chwasty

chwasty, rośliny niepożądane z punktu widzenia człowieka, występujące w uprawach, wśród roślin pól, łąk i pastwisk, ogrodów i lasów; np. perz, kąkol, osty; hamują rozwój roślin użytkowych oraz zmniejszają ich plony; zwalczanie: właściwa agrotechnika, środki chwastobójcze, metody biol. i in.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje