Haslo: chwasty

chwasty, rośliny niepożądane z punktu widzenia człowieka, występujące w uprawach, wśród roślin pól, łąk i pastwisk, ogrodów i lasów; np. perz, kąkol, osty; hamują rozwój roślin użytkowych oraz zmniejszają ich plony; zwalczanie: właściwa agrotechnika, środki chwastobójcze, metody biol. i in.Ostatnio czytane