Haslo: ciąży planowanie

ciąży planowanie, różne metody prowadzenia życia płciowego, stosowania środków mech., chem. lub farmakologicznych mających na celu urodzenie planowanej liczby dzieci w czasie najbardziej odpowiednim dla partnerów; p.c. to zarówno działania zmierzające do uzyskania potomstwa w odpowiednim dla partnerów momencie, jak i zmniejszające prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, wtedy gdy partnerzy nie chcą (w danej chwili lub wcale) mieć dzieci.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje