_
Slownik terminowSTOPKA REDAKCYJNA, informacja o składzie, organizacji i adresie redakcji, wydawcy, warunkach prenumeraty czasopisma lub gazety. Wyodrębniona graficznie, umieszczana zwykle w stałym miejscu.

Promocje