Haslo: Albert

Albert, zw. robotnikiem Albertem, właśc. Alexandre Martin, ur. 27 IV 1815, Bury (dep. Oise), zm. 29 V 1895, Mello (tamże), francuski działacz robotniczy; zwolennik i współpracownik L. Blanca; socjalista, 1848 członek Rządu Tymczasowego i wiceprzewodniczący Komisji Luksemburskiej; 1848–59 więziony.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREKORD, inform. zbiór danych tworzący pewną logiczną całość, stanowiący jednostkę zgromadzonych informacji. Jeden rekord stanowią np. dane na temat jednego dokumentu wpisane do bazy danych komputerowego katalogu w bibliotece.

Promocje