Haslo: Cronin James Watson

Cronin [krə̣unın] James Watson, ur. 29 IX 1931, Chicago, fizyk amerykański; profesor uniw. w Princeton i Chicago; badania w zakresie fizyki jądr. i cząstek elementarnych; udoskonalił komorę iskrową i zastosował ją do badania cząstek; 1980 Nagroda Nobla.Ostatnio czytane