Haslo: cybet

cybet, cywet, wydzielina z gruczołów przyodbytowych ssaków drapieżnych z rodziny łaszowatych; gł. składnikami są cybeton i skatol; w rozcieńczeniu odznacza się przyjemnym zapachem; alkoholowe ekstrakty c. są stosowane w luksusowych perfumach jako utrwalacze i nośniki zwierzęcej nuty zapachowej; c. jest uważany za afrodyzjak.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje