Haslo: Cyrena

Cyrena, gr. Kyrene, ob. Szahhat, zespół wykopalisk w północno-wschodniej Libii (Cyrenajka), na wschód od m. Al-Bajda, 15 km od brzegu M. Śródziemnego; w starożytności kolonia grecka, założona ok. 630 p.n.e.; ośr. rzeźbiarski i ceramiczny; szkoła filozoficzna (cyrenaicy) i medyczna; ruiny monumentalnego centrum miasta, m.in. agory, świątyń, term, teatru.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowANALIZA DOKUMENTACYJNA, abstrakt, zwięzłe streszczenie dokumentu pierwotnego, towarzyszące jego opisowi bibliograficznemu lub tekstowi dokumentu .Rodzaje: omawiająca (szczegółowa), wskazująca (tematyka. główne tezy dokumentu). Obecnie coraz częściej powstają abstrakty w języku informatycznym tworzone za pomocą deskryptorów lub słów kluczowych, a używane zwłaszcza w tezaurusach. Analizę dokumentacyjną stosuje się głównie w wydawnictwach informacyjnych, które ułatwiają poznawanie literatury z danej dziedziny.

Promocje