Haslo: czarne ziemie

czarne ziemie, semihydrogeniczne gleby powstałe ze skał macierzystych, zwykle zasobnych w wapń, przy współudziale roślinności łęgowej; odznaczają się dość głębokim poziomem próchnicznym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje