Haslo: czarne ziemie

czarne ziemie, semihydrogeniczne gleby powstałe ze skał macierzystych, zwykle zasobnych w wapń, przy współudziale roślinności łęgowej; odznaczają się dość głębokim poziomem próchnicznym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOBWOLUTA, dodatkowa "okładka na "wydawnictwo; wykonana z papieru, kartonu lub tworzywa, zazwyczaj barwnie ilustrowana. Służy do celów reklamowych, informacyjnych i ochronnych. Niekiedy (np. w przypadku niektórych wydawnictw fonograficznych) jest formą karty tytułowej.

Promocje