Haslo: czarne ziemie

czarne ziemie, semihydrogeniczne gleby powstałe ze skał macierzystych, zwykle zasobnych w wapń, przy współudziale roślinności łęgowej; odznaczają się dość głębokim poziomem próchnicznym.Ostatnio czytane