Haslo: Czarnocki Jan

Czarnocki Jan, ur. 24 V 1889, Kielce, zm. 16 XII 1951, Warszawa, geolog; wybitny badacz G. Świętokrzyskich (m.in. autor ich pierwszej nowoczesnej, do dziś używanej mapy geol.), Podola i Podkarpacia; po II wojnie świat. współorganizator pol. służby geologicznej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje