Haslo: Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice, miasto w woj. śląskim (pow. bielski), nad Wisłą; 35 tys. mieszk. (2008); ośr. przem. (rafineria ropy naftowej, kopalnia węgla kam., walcownia metali kolorowych, fabryka zapałek, materiałów opatrunkowych, kabli, filia Fiata Auto Poland); węzeł kol. i drogowy; prawa miejskie od 1951 (także połączenie Czechowic i Dziedzic); kościół (XVIII, XIX w.), pałac (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU, mass media, środki komunikowania masowego, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje służące do przekazywania treści adresowanych do licznych grup odbiorców. Cechy charakterystyczne: zasięg co najmniej ponadregionalny (lepiej ogólnokrajowy lub zmierzający do globalnego) możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii; publiczny, dostosowany do masowego odbiorcy charakter przekazywanych treści.

Promocje