Haslo: Czeczottowa Hanna

Czeczottowa Hanna, ur. 3 II 1888, Petersburg, zm. 17 III 1982, Warszawa, żona Henryka Czeczotta, botanik; profesor w Muzeum Ziemi w Warszawie; zainicjowała badania flory kopalnej Turoszowa (jedna z największych w świecie kolekcji tego typu); prace fitogeogr. z podróży badawczych, m.in. pierwsze oprac. flory Turcji (1938–39).Ostatnio czytane