Haslo: Czeczottowa Hanna

Czeczottowa Hanna, ur. 3 II 1888, Petersburg, zm. 17 III 1982, Warszawa, żona Henryka Czeczotta, botanik; profesor w Muzeum Ziemi w Warszawie; zainicjowała badania flory kopalnej Turoszowa (jedna z największych w świecie kolekcji tego typu); prace fitogeogr. z podróży badawczych, m.in. pierwsze oprac. flory Turcji (1938–39).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFANZIN, (ang. skrót od fan magazine magazyn dla fanów), czasopismo amatorskie wydawane (często w prymitywny sposób) przez (najczęściej młodocianych) np. kolekcjonerów komiksów, kinomanów, fankluby gwiazd muzycznych, entuzjastów jakiegoś hobby, dyscypliny sportowej itp. W latach siedemdziesiątych, głównie w USA i Wlk. Brytanii. Fanziny były rozprowadzane podczas imprez muzycznych, giełd, przez niezależne sklepy płytowe i księgarnie; były środkiem przekazywania informacji, polemik, opinii. Prymitywny styl graficzny (zaczerpnięty z graffiti) i radykalny, bezpośredni styl wypowiedzi fanzinów przenikały do prasy muzycznej i sportowej, reklamy, mody. W Wielkiej Brytanii fanziny były szkołą dla całej generacji dziennikarzy piszących o muzyce i modzie.

Promocje