Haslo: czek

czek [ang. check, cheque], ekon. rodzaj przekazu pieniężnego; pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi (lub określonej osobie) podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy.Ostatnio czytane