Haslo: Czerwieńska, Wysoczyzna

Czerwieńska, Wysoczyzna, środkowa część Wzniesień Zielonogórskich; pagórki kemowe i morenowe (wys. do 134 m), porośnięte lasami Puszczy Zielonogórskiej; gł. m. Czerwieńsk.Ostatnio czytane