Haslo: człony naczyń

człony naczyń, bot. typ elementów trachearnych tworzących naczynie w drewnie (tkance roślinnej); między 2 członami naczyń znajduje się pole perforacyjne — ściana komórkowa (podwójna) zaopatrzona w otwory na wylot, przez które przepływa woda transportowana wzdłuż naczynia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje