Haslo: człony naczyń

człony naczyń, bot. typ elementów trachearnych tworzących naczynie w drewnie (tkance roślinnej); między 2 członami naczyń znajduje się pole perforacyjne — ściana komórkowa (podwójna) zaopatrzona w otwory na wylot, przez które przepływa woda transportowana wzdłuż naczynia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje