Haslo: Czukockie, Góry

Czukockie, Góry, Czukọtskoje nagọrje, dawniej Góry Anadyrskie, góry w azjatyckiej części Rosji, między Zatoką Czauńską a Półwyspem Czukockim; długość 450 km, wysokość do 1843 m; górskie tundry, arktyczna pustynia; dział wód między zlewiskami mórz Oceanu Arktycznego i Oceanu Spokojnego (Morze Beringa); złoża rud cyny i rtęci, węgla kamiennego i brunatnego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje