Haslo: darbyści

darbyści, bracia z Plymouth, pietystyczny odłam Kościoła anglikańskiego, założony 1820–30 w Wielkiej Brytanii; głoszą rychłe przyjście Jezusa Chrystusa oraz surowy ascetyzm, odrzucają obrzędy i organizację kościelną.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje