Haslo: D±browa Wielka

D±browa Wielka, D±brówno Duże, Duża Woda, jezioro rynnowe w obrębie Garbu Lubawskiego (województwowarm.-mazur.), na wys. 167 m; 615 ha, głęb. do 34,7 m; z D.W. wypływa Wel (lewy dopływ Drwęcy).Ostatnio czytane