Haslo: Dąmbska Izydora

Dąmbska Izydora, ur. 3 I 1904, Lwów, zm. 18 VI 1983, Kraków, filozof, logik, metodolog; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i PAN; przedstawicielka szkoły lwowskiej-warszawskiej (asystentka K. Twardowskiego); prace z zakresu metodologii nauk ścisłych i teorii nauki; O narzędziach i przedmiotach poznania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje