Haslo: Dąmbska Izydora

Dąmbska Izydora, ur. 3 I 1904, Lwów, zm. 18 VI 1983, Kraków, filozof, logik, metodolog; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i PAN; przedstawicielka szkoły lwowskiej-warszawskiej (asystentka K. Twardowskiego); prace z zakresu metodologii nauk ścisłych i teorii nauki; O narzędziach i przedmiotach poznania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje