Haslo: acetyloaceton

acetyloaceton, 2,4-pentanodion, związek org., β-diketon; H3C–CO–CH–CO–CH3, bezbarwna ciecz; stosowany jako rozpuszczalnik octanu celulozy oraz jako czynnik chelatujący metale przejściowe w preparatyce katalizatorów i w analizie chem. (acetyloacetoniany metali).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje