Haslo: acetyloaceton

acetyloaceton, 2,4-pentanodion, związek org., β-diketon; H3C–CO–CH–CO–CH3, bezbarwna ciecz; stosowany jako rozpuszczalnik octanu celulozy oraz jako czynnik chelatujący metale przejściowe w preparatyce katalizatorów i w analizie chem. (acetyloacetoniany metali).Ostatnio czytane