Haslo: acetyloaceton

acetyloaceton, 2,4-pentanodion, związek org., β-diketon; H3C–CO–CH–CO–CH3, bezbarwna ciecz; stosowany jako rozpuszczalnik octanu celulozy oraz jako czynnik chelatujący metale przejściowe w preparatyce katalizatorów i w analizie chem. (acetyloacetoniany metali).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje