Haslo: denuklearyzacja

denuklearyzacja [łac.], prawo usunięcie broni jądrowej z określonego obszaru; zwykle rozumiana jako tworzenie stref, w których jest zakazane produkowanie, rozmieszczanie oraz magazynowanie broni jądrowej.Ostatnio czytane