Haslo: depozyt

depozyt [łac. depositum ‘odłożone’], przechowanie, prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą w stanie nienaruszonym i zwrócić ją osobie składającej (deponentowi) w określonym terminie lub na żądanie; depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowERRATA, wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie drukowania (lub bezpośrednio po jego zakończeniu) wydawnictwa, opublikowany (wraz ze sprostowaniem) na końcowych stronach lub w postaci osobnej kartki.

Promocje