Haslo: depozyt

depozyt [łac. depositum ‘odłożone’], przechowanie, prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą w stanie nienaruszonym i zwrócić ją osobie składającej (deponentowi) w określonym terminie lub na żądanie; depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADRES WYDAWNICZY, zespół danych określających miejsce i datę wydania wydawnictwa oraz nazwę wydawcy. W przypadku książki umieszczany jest najczęściej na dole karty tytułowej lub na jej odwrocie. W innych wydawnictwach (np. kaseta magnetofonowa. dysk kompaktowy) pełny adres wydawniczy umieszczany jest zazwyczaj na oprawie, obwolucie

Promocje