Haslo: depozyt

depozyt [łac. depositum ‘odłożone’], przechowanie, prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą w stanie nienaruszonym i zwrócić ją osobie składającej (deponentowi) w określonym terminie lub na żądanie; depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTEZAURUS, pierwotnie: zbiór, skarbnica określonego języka, słownik (np. Thesaurus linguae latinae R. Estienne'a, 1531). Obecnie w informacji naukowej określenie: zbioru uporządkowanych (alfabetycznie, hierarchicznie, kategoriami) terminów z określonej dziedziny wiedzy, służącego do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny. Tezaurusy mogą tworzyć system (kompletny zbiór terminów z obszernej dziedziny wiedzy) złożony zwykle z: tezaurusa centralnego (kompletne słownictwo) lub tezaurusa podstawowego (główne terminy) i spójnych z nimi tezaurusów cząstkowych lub tezaurusów specjalistycznych (branżowych, dziedzinowych); pierwszym tezaurusem był W. K. Paulusa Descriptor dictionary... (1959).

Promocje