Haslo: depozyt

depozyt [łac. depositum ‘odłożone’], przechowanie, prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą w stanie nienaruszonym i zwrócić ją osobie składającej (deponentowi) w określonym terminie lub na żądanie; depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZBIORY BIBLIOTECZNE, opracowany i uporządkowany zbiór dokumentów stanowiących majątek biblioteki. Należą tu wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz tzw. zbiory specjalne, do których zalicza się: dokumenty dźwiękowe (np. kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe z nagraniami muzycznymi); dokumenty elektroniczne (np. dyskietki komputerowe); dokumenty ikonograficzne; dokumenty kartograficzne; dokumenty oglądowe; dokumenty słuchowo-oglądowe; dokumenty normalizacyjne; mikroformy; rękopisy. W zależności od rodzaju, wielkości biblioteki i charakteru poszczególnych materiałów zbiory przechowywane są w magazynach, w wypożyczalni, jako księgozbiór podręczny. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory w celu ich udostępniania.

Promocje