Haslo: derywatyzacja

derywatyzacja [ang. < łac. derivatio ‘odłączanie’, ‘skierowanie w bok’], sposób postępowania w analizie chem., polegający na otrzymywaniu związków pochodnych badanego, o korzystniejszej charakterystyce fizykochemicznej, np. o większej lotności, bardziej intensywnym zabarwieniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONFERENCJA PRASOWA, spotkanie przedstawicieli (często rzecznika prasowego) instytucji lub organizacji, ewentualnie osobiście osoby publicznej (np. polityka) z prasą w celu przekazania informacji, opinii, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Promocje