Haslo: derywatyzacja

derywatyzacja [ang. < łac. derivatio ‘odłączanie’, ‘skierowanie w bok’], sposób postępowania w analizie chem., polegający na otrzymywaniu związków pochodnych badanego, o korzystniejszej charakterystyce fizykochemicznej, np. o większej lotności, bardziej intensywnym zabarwieniu.Ostatnio czytane