Haslo: derywatyzacja

derywatyzacja [ang. < łac. derivatio ‘odłączanie’, ‘skierowanie w bok’], sposób postępowania w analizie chem., polegający na otrzymywaniu związków pochodnych badanego, o korzystniejszej charakterystyce fizykochemicznej, np. o większej lotności, bardziej intensywnym zabarwieniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPORTAL (łac. porta 'brama', 'drzwi'), inform. witryna internetowa, rodzaj wirtualnej bramy, przez którą wchodzi się do Internetu, a która zawiera rozbudowane i aktualizowane serwisy tematyczne, katalogi stron in-ternetowych, wyszukiwarki zasobów, serwisy informacyjne. Przewiduje się, że portale będą w najbliższym czasie rozbudowywać swoje strefy handlu elektronicznego. Polskie portale: www.onet.pl. www.wp.pl. www.inte - r ia.pl.

Promocje