Haslo: derywatyzacja

derywatyzacja [ang. < łac. derivatio ‘odłączanie’, ‘skierowanie w bok’], sposób postępowania w analizie chem., polegający na otrzymywaniu związków pochodnych badanego, o korzystniejszej charakterystyce fizykochemicznej, np. o większej lotności, bardziej intensywnym zabarwieniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPISMO: 1. Usystematyzowany zbiór znaków symbolicznych, obrazkowych, wyrazowych, sylabowych lub alfabetycznych, który pozwala na widzialne przedstawienie mowy pewnej grupy ludzi posługujących się konkretnym językiem. 2. Potocznie - czasopismo.

Promocje