Haslo: determinizm

determinizm [łac. determinare ‘ograniczać’, ‘określać’], filoz. pogląd filozoficzny głoszący, że każde zdarzenie (zjawisko) jest jednoznacznie i nieuchronnie wyznaczone przez ogół warunków, w jakich zachodzi.Ostatnio czytane