Haslo: dezercja

dezercja [łac. desertio ‘opuszczenie’], w polskim prawie karnym wojskowym przestępstwo polegające na samowolnym opuszczeniu przez żołnierza swojej jednostki (miejsca służby) z zamiarem trwałego uchylania się od służby wojskowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje