Haslo: dezercja

dezercja [łac. desertio ‘opuszczenie’], w polskim prawie karnym wojskowym przestępstwo polegające na samowolnym opuszczeniu przez żołnierza swojej jednostki (miejsca służby) z zamiarem trwałego uchylania się od służby wojskowej.Ostatnio czytane