Haslo: dezercja

dezercja [łac. desertio ‘opuszczenie’], w polskim prawie karnym wojskowym przestępstwo polegające na samowolnym opuszczeniu przez żołnierza swojej jednostki (miejsca służby) z zamiarem trwałego uchylania się od służby wojskowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje