Haslo: dezercja

dezercja [łac. desertio ‘opuszczenie’], w polskim prawie karnym wojskowym przestępstwo polegające na samowolnym opuszczeniu przez żołnierza swojej jednostki (miejsca służby) z zamiarem trwałego uchylania się od służby wojskowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje