Haslo: diabetologia

diabetologia [gr. diabḗtēs ‘moczówka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], gałąź wiedzy medycznej zajmująca się badaniem przyczyn powstawania, rozwojem i powikłaniami cukrzycy oraz sposobami jej leczenia.Ostatnio czytane