Haslo: diastrofizm

diastrofizm [gr. diastrophḗ ‘przewracanie’], geol. zespół procesów prowadzących do deformacji skorupy ziemskiej, wywołanych przez czynniki czerpiące energię pochodzącą z głębi Ziemi; do procesów tych należą orogeneza i epejrogeneza; obecnie za główny czynnik diastrofizmu jest uważany ruch płyt litosfery.Ostatnio czytane