Haslo: Dietl Jerzy

Dietl Jerzy, ur. 28 IV 1927, Inowrocław, ekonomista; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; 1989–91 senator; ekonomika rolnictwa, organizacja i zarządzanie, marketing; Marketing — wybrane zagadnienia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje