_
Slownik terminowMATERIAŁY BIBLIOTECZNE, w terminologii bibliotekoznawczej - materialnie utrwalony wyraz myśli ludzkiej przeznaczony do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty: graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne. Podział ze względu na pochodzenie i sposób sporządzenia: dokumenty pierwotne, dokumenty pochodne, dokumenty wtórne. Materiały będące przedmiotem gromadzenia w bibliotekach określane są jako dokumenty biblioteczne (w odróżnieniu od materiałów będących przedmiotem zainteresowania np. archiwów lub muzeów). W dziennikarstwie, prawie autorskim, terminologii dotyczącej mediów odpowiednikami stosowanego w bibliotekoznawstwie i bibliotekarstwie określenia: dokumenty są określenia publikacje, wydawnictwa.

Promocje