Haslo: dinitrobenzen

dinitrobenzen, DNB, C6H4(NO2)2, związek org., dwupodstawiona nitrowa pochodna benzenu, kryształy; stnieją 3 izomery: 1,2-dinitrobenzenlub orto-d., 1,3-dinitrobenzen lub meta-d. (najważniejszy) i 1,4-dinitrobenzen lub para-dinitrobenzen; podobnie jak nitrobenzen są silnie toksyczne; stosowane jako półprodukty w syntezach organicznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje