Haslo: Dipylon

Dipylon, Dípylon, Thriásiai pýlai, w starożytnych Atenach brama miejska w dzielnicy Keramejkos, zbud. (2. poł. IV w. p.n.e.) przez Likurga; w pobliżu nekropola (stele nagrobne, wazy ceramiczne, wazy dipylońskie).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje