Haslo: dogładzanie

dogładzanie, gładzenie oscylacyjne, superfinisz wykańczająca obróbka ścierna umożliwiająca uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) przez usunięcie wierzchołków mikronierówności; w czasie obróbki pilnik ścierny wykonuje ruch oscylacyjny o dużej częstotliwości i powolny ruch posuwisto-zwrotny po obrabianej powierzchni.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje