Haslo: dogładzanie

dogładzanie, gładzenie oscylacyjne, superfinisz wykańczająca obróbka ścierna umożliwiająca uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) przez usunięcie wierzchołków mikronierówności; w czasie obróbki pilnik ścierny wykonuje ruch oscylacyjny o dużej częstotliwości i powolny ruch posuwisto-zwrotny po obrabianej powierzchni.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje