Haslo: dolichocefalia

dolichocefalia [gr. dolichós ‘długi’, kephalḗ ‘głowa’], długogłowość, antropol. zarys głowy ludzkiej widzianej z góry, wydłużony w kierunku przednio-tylnym; typowa zwłaszcza dla Buszmenów i rdzennych Australijczyków.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje