Haslo: dolina

dolina, podłużne obniżenie powierzchni Ziemi o jednokierunkowym nachyleniu; powstaje głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji; z punktu widzenia przebiegu doliny względem budowy podłoża rozróżnia się doliny konsekwentne (spadek zgodny z nachyleniem warstw skalnych), doliny obsekwentne (spadek przeciwny do nachylenia warstw skalnych), doliny subsekwentne (spadek równoległy do rozciągłości warstw); na obszarach sfałdowanych rozróżnia się doliny synklinalne (zgodne z przebiegiem osi synkliny), doliny antyklinalne (wycięte w osi antykliny), doliny zapadliskowe (pokrywają się z przebiegiem rowów tektonicznych).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNAKŁAD, liczba egzemplarzy jednego wydania opublikowanego utworu (np. książki czasopisma, zestawu piosenek na kasecie magnetofonowej); jest jednym z głównych wyznaczników ceny, honorariów autorskich, sukcesu komercyjnego itp. Do niedawna głównie od wielkości nakładu wydawnictwa zależał zasięg jego oddziaływania. W dobie coraz większej potęgi Internetu nakład przestaje mieć znaczenie. W zasadzie utwór (np. fraszka) w ogóle nie musi być zmaterializowany (wydrukowany), by przeczytały go miliony osób. Wystarczy, że zostanie opublikowany na stronie głównej portalu inter-netowego.

Promocje