Haslo: Donnan Frederic George

Donnan [dọnən] Frederic George, ur. 6 IX 1870, Colombo, zm. 16 XII 1956, Canterbury, fizykochemik angielski; profesor uniw. w Liverpoolu, Londynie; prowadził (z J. van’t Hoffem) badania osmozy, podał podstawy teorii dyfuzji jonów przez przegrody półprzepuszczalne, wyjaśnił proces emulgowania cieczy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje