Haslo: Donnersmarckowie

Donnersmarckowie [˜markowie], Henckel von Donnersmarck, rodzina niemieckich magnatów i przemysłowców na Śląsku; właściciele ogromnych dóbr ziemskich (księstwo bytomskie) i kompleksu przedsiębiorstw górniczo-hutn. (zwł. w rejonie Tarnowskich Gór, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic); po II wojnie świat. majątki przejęte przez państwo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje