Haslo: Donoso Cortés Juan

Donoso Cortés [d. kortẹs] Juan, markiz de Valdegamas (od 1846), ur. 6 V 1809, Valle de la Serena (Estremadura), zm. 3 V 1853, Paryż, hiszp. polityk, myśliciel i pisarz polit.; pocz. umiarkowany liberał, z czasem konserwatysta; 1845 współautor konstytucji hiszp.; zwolennik reform Piusa IX w Kościele; po 1848 opowiedział się za rządami autorytarnymi jako obroną cywilizacji przed zagrożeniem ze strony rewolucji i socjalizmu; Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo.Ostatnio czytane